Bevattningsförbud kl 06.00-20.00, Vingåkers kommun

25 jul, 2019

VA

Bevattningsförbudet i Vingåkers kommun återgår nu till att gälla mellan klockan 06.00-20.00.

2019-08-13 kl 09:40: Vi har idag gjort bedömningen att lätta på bevattningsförbudet i Vingåker och återgår nu till bevattningsförbud mellan klockan 06.00-20.00.
Detta med anledning av att nivåerna nu anses vara stabila samt på grund av rådande väderlek och de åtgärder som gjorts på ledningsnätet.


2019-07-26 kl 12.00: Vi vill uppmärksamma dig som är boende i Vingåkers kommun på att vara sparsam med det kommunala vattnet då förbrukningen i kommunen just nu är väldigt hög. Vi undersöker anledningen till detta och ber allmänheten därför vara uppmärksam på om det rinner eller samlas vatten någonstans. Om du upptäcker något kan du kontakta Sörmland Vatten på telefon 0150-800 150. Tack! 


2019-07-25 kl 16.00: Vi inför totalt bevattningsförbud (dygnet runt) i Vingåkers kommun from nu, torsdag den 25 juli kl 16.00 med anledningen att vattenförbrukningen har varit och fortsatt är mycket hög.

Förbudet råder tillsvidare. Läs löpande information här på vår hemsida.

I praktiken innebär detta att:

  • Vattna inte gräsmattan med kommunalt vatten, du behöver dricksvattnet i kranen mer än på gräsmattan.
  • Om du vill fylla din pool - kontakta Sörmland Vatten för att beställa vatten via tankbil.
  • Inga fotbollsplaner får vattnas med kommunalt dricksvatten.
  • Tvätta inte bilen.

Vi har även valt att tillfälligt stänga av vattenkiosken i Vingåker.

Tack för din hjälp med att vara sparsam med vatten - vårt viktigaste livsmedel!

Läs mer om bevattningsförbud här!