Försening i sophämtningen i Katrineholm och Flen

13 aug, 2019

Renhållning

Senaste status gällande sophämtningen...

2019-08-16 kl 13.30: Entreprenören har nu kört ikapp de förseningar som råder. Nu återgår all sophämtning i ordinarie drift.

Har ditt kärl av någon anledning ändå inte blivit tömt så måste du kontakta oss så hjälper vi dig!


2019-08-13 kl 10.30: Senaste statusen kring sophämtningen är att det råder några enstaka förseningar i ytterområden i främst Katrineholm och Flen. Vår och entreprenörens ambition är att vi ska köra ikapp alla områden under denna vecka. 

Har ditt kärl inte blivit tömt på ordinarie hämtningsdag är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0150-800 100.


2019-08-08 kl 09.30: Det råder fortsatta förseningar i sophämtningen i främst Katrineholm och Flen. Detta gäller både kärl och container. 


2019-08-02 kl 07:30: Försening råder fortfarande i sophämtningen, och tyvärr måste vi meddela att det blivit ytterligare sjukdom bland ordinarie chaufförer. Entreprenören har tagit in vikarier och arbetar så fort de kan med att tömma hushållsavfallet, men det kan komma att ta lite längre tid.

Entreprenören meddelar att sopbilen kommer köra extra under helgen, så låt ditt kärl stå framme. Tack! 


2019-08-01 kl 09.30: Det råder fortfarande försening i sophämtningen, men entreprenören gör allt de kan för att försöka köra ikapp under dagen. Låt ditt kärl stå framme.

Har du ett överfullt kärl? Meddela oss att du har fullt och behöver ställa med en extra säck. Tack!


2019-07-29 kl 10.30: Det råder just nu förseningar i sophämtningen i Flen, Katrinholm och Vingåker. Detta beror på tekniska problem med två av sopbilarna samt sjukdom och semester bland ordinarie chaufförer. Entreprenören arbetar för fullt för att tömma kärl och containrar.  För att underlätta för de vikarier som kör sopbilen ber vi dig ha ditt kärl kvar ute vid tomtgräns samt väl synligt, tack på förhand!


2019-07-26 kl 07.30: Fortsatta förseningar i sophämtningen, både i Katrineholm och Flen. Entreprenören arbetar för fullt med att komma ikapp, extra körningar under helgen kommer att göras.


2019-07-25 kl 08.00: Det råder fortfarande en del förseningar, främst i de södra delarna av Katrineholm. Entreprenören arbetar för fullt för att köra ikapp, låt ditt kärl stå kvar tills det är tömt. Tack!

De områden som berördes igår är åtgärdade.


2019-07-24 kl 07.15: På grund av sjukdom samt semestertider råder en försening i sophämtning i områdena Laggarhult och Gastuberg i Katrineholm samt centrala delar av Flen och Malmköping.

Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt, då entreprenören arbetar med att köra ikapp. Detta innebär även att sopbilen kan komma att köra under senare tid på kvällen. Vi beklagar förseningen och tackar på förhand för din förståelse!