Hushållsavfall i Flen, försenad pga halka

8 jan, 2021

Renhållning

Pga av halka blir hämtning av hushållsavfallet försenad i Flen med omnejd idag

2021-01-12 kl. 9:50 Förseningen i hämtningen  av hushållsavfall gällande området kring Brogetorp/Flen är nu återställd. Det är mycket halt idag. Tänk på att väg och platsen runt kärlet måste vara skottad och sandad för att hämtning ska kunna ske.


2021-01-11 kl. 8:20: Förseningen som uppstod i fredags kördes ifatt under lördagen. Tänk på att din väg och platsen runt kärlet måste vara skottad och sandad för att hämtning ska ske.

 


2021-01-08 Idag 8/1 kommer tyvärr hämtningen av hushållsavfall att bli försenad pga den halka som uppstått. Vänligen låt ditt kärl stå kvar tills tömning har skett, vänligen skotta och sanda kring ditt kärl för både er och vår entreprenörs säkerhet.