Ändrad inlämningsdag för vattenprover vecka 32-35

30 jul, 2018

VA

Under veckorna 32-35 ändras inlämningsdagen för vattenprover till tisdag.

  • Vecka 32: FRÅN måndag 2018-08-06 TILL tisdag 2018-08-07
  • Vecka 33: FRÅN måndag 2018-08-13 TILL tisdag 2018-08-14
  • Vecka 34: FRÅN måndag 2018-08-20 TILL tisdag 2018-08-21
  • Vecka 35: FRÅN måndag 2018-08-27 TILL tisdag 2018-08-28

Du lämnar ditt vattenprov till reningsverket i Flen innan kl 12.00 och reningsverket i Katrineholm innan kl 14.00.

OBS! Vattenprovet kan endast lämnas in på tisdagar innan klockan 12.00  i Flen och tisdagar innan kl 14.00 i Katrineholm.

Läs mer om transporthjälp av ditt vattenprov här.