Arbete på Storgatan Flen under helgen 10-11 nov

8 nov, 2018

VA

Spolning av överföringsledningen under helgen.

2018-11-08: I eftermiddag kommer entreprenören Lindesberg börja spola/omsätta vattnet i överföringsledningarna mot Flen inför provtagning. Detta innebär att det under helgen kommer stå och rinna vatten på ett ställe (vid brandpost) på Storgatan i Flen, vid korsningen Storgatan/Sörmlandsgatan. Vattnet kommer ledas till intilliggande dagvattenbrunn.

Läs mer om projektet