Aviserad slamtömning under september

29 sep, 2015

Renhållning

Katrineholms kommun. Vi beklagar att det även under vecka 42 kvarstår ett antal slamtömningar som enligt avisering skulle skett i september. Vi jobbar på att få de utförda så snart som möjligt.

2015-10-09 Katrineholms kommun. Vi beklagar att det även under vecka 42 kvarstår ett antal slamtömningar som enligt avisering skulle skett i september.

2015-09-26 Vi beklagar att det uppstått en försening för aviserad tömning i september.

Med anledning av influensa så ligger vår entreprenör (Renall) efter med tömningar som vi har aviserat ska ske under september. Vår entreprenör kommer att arbeta  ikapp denna vecka med hjälp av fler bilar, och förhoppningen är att bli klara senast fredag 9 oktober. Vi beklagar förseningen.