Bevattningsförbudet hävs 1 september 06.00

31 aug, 2020

VA

Vi har tagit del av flera goda exempel på hur fastighetsägare/verksamheter arbetar långsiktigt för att exempelvis att tvätta båtar, bevattna planeringar utan att använda det allmänna kranvattnet för sitt behov. Vi tror på samverkan i dessa frågor även inför kommande sommrar.

Sörmland Vatten vill tacka alla boende, besökande och verksamheter i vår region för hjälpen med att hushålla med dricksvatten under den varma perioden på året.