Sprängningsarbeten i Vingåker

10 jul, 2020

Renhållning

Viss köbildning kan uppstå vid återvinningscentralen Vik

Byggnationen av nya återvinningscentralen Vik i Vingåker innebär en del sprängarbeten under sommaren. Återvinningscentralen kommer vara öppen under tiden då byggarbete sker men arbetet kan medföra köbildning vid dessa sprängtillfällen.