Bevattningsförbud med start 1/5

17 apr, 2020

VA

Från och med den 1 maj inför vi bevattningsförbud mellan klockan 06.00 och 20.00. Det gör vi för att jämna ut användandet av dricksvattnet över dygnets 24 timmar.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det allmänna dricksvattnet är en av samhällets viktigaste resurser, därför behöver vi vara rädda om det. Under sommaren används mycket dricksvatten till bevattning. Får vi en sommar med väldigt lite nederbörd ökar behovet av att vattna ytterligare och våra vattenverk får då arbeta för högtryck. Med bevattningsförbud dagtid jämnar vi ut användandet av dricksvattnet över dygnets 24 timmar och minskar på så sätt belastningen på våra vattenverk.

Från och med den 1 maj inför vi bevattningsförbud mellan klockan 06.00 och 20.00 i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Förbudet gäller dig med allmänt vatten samt tillsvidare, till dess att vi på Sörmland Vatten meddelar annat.

När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda allmänt vatten för att:

  • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare, vattning får ske med vattenkanna.
  • fylla spa-bad, badtunnor eller pooler större än 1 m3.
  • använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Sidan uppdaterad 2020-06-09