Biogasmacken är åter i drift

30 sep, 2017

Biogas

Biogasmacken fungerar som vanligt igen, reparationen gick bättre än förväntat.

 2017-09-30 kl 15:50: Reparationen gick över förväntan så nu är Biogasmacken i drift igen.

2017-09-39 kl 12:25: Biogasmacken är stäng resten av lördagen. Löpande information kommentar presenteras här på hemsidan. 

2017-09-30 kl 10:35: Biogasmacken är stängt tillsvidare på grund av felsökning och reparation.  Följ informationen på hemsidan under dagen.