Björkvik, läckan är lagad.

3 jan, 2018

VA

Lagning är nu slutfört.

2018-01-03 klockan 16:00: Läckan är lagad. Efter lagningen kan det uppstå missfärgat vatten, detta avhjälper du enklast genom att spola tills det blir klart igen.

2018-01-03 09:10: Läckan är nu lokaliserad, lagningsarbete har påbörjats.

2018-01-03 05:20: Vattenkärran flyttas till Yngaregården.

2018-01-03 klockan 02:55: Björkvik saknar i skrivande stund vatten. Läcksökning påbörjad och vattenkärra ställs ut vid Qstar-macken. Följ informationen här på hemsidan.