Dags för den årliga vattenavläsningen

8 okt, 2018

VA

Nu ska vattenmätaren läsas av

Du som inte lämnat någon mätaravläsning under 2018 har fått, eller kommer att få en avisering från IData. Vänligen följ instruktionen på ditt avläsningsbrev eller kontakta oss i kundservice för din avläsning. Detta för att kunna fakturera dig en så korrekt förbrukning som möjligt. Om vi inte får din mätaravläsning i tid kommer vi att beräkna din förbrukning utifrån den senast registrerade avläsningen, vilket tyvärr kan innebära stora avvikelser.

Gäller det ett fritidshus kan du lämna din mätaravläsning nästa gång du besöker din fastighet.