Biogasmacken åter i drift

23 maj, 2018

Biogas

Båda tankmunstyckena är nu i funktion och det går därför att tanka från båda pumparna.

2018-05-23 kl: 09.00: Båda tankmunstyckena är nu i funktion och det går därför att tanka från båda pumparna.

Från 16 maj och cirka en vecka framöver kommer endast ett tankmunstycke att fungera på grund av arbete vid biogasmacken. Det kan även förekomma kortare stopp under arbetets gång då tankning inte kan genomföras över huvud taget.