Europa minskar avfallet-veckan!

23 nov, 2020

Renhållning

Vi uppmärksammar Europa minskar avfallet-veckan med tema osynligt avfall.

Vad är då Europa minskar avfallet-veckan? Jo, under cirka en vecka (21-29 november) lyfter vi vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Årets tema är #osynligtavfall, alltså det avfall som uppstår när saker tillverkas och som vi som konsumenter aldrig ser. #ewwr

Sprid gärna budskapet om #osynligtavfall
Vi hoppas att du vill vara med och synliggöra det osynliga avfallet. Oavsett om du är beslutsfattare, producent eller konsument.

Se informationsfilmer och läs mer om osynligt avfall här: https://www.osynligtavfall.se