VA-taxan Flens kommun beslutad i kommunfullmäktige

28 jun, 2017

VA

Nya taxan kommer att gälla från och med 1 juli 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj den nya taxan som kommer att gälla från och med 1 juli 2017. För typhus A* innebär det en ökning med 176 kr per månad och för typhus B** 106 kr per lägenhet och månad. Taxan föreslås därefter vara oförändrad under 2018 och 2019.

Läs om beslutet i kommunfullmäktige


(Klicka på tabellen för större bild)

Höjning av VA-taxan grundar sig på behovet av investeringar inom vatten och avlopp i Flens kommun. Det är åtgärder som måste utföras för att vi fortsatt ska kunna garantera en säker leverans av dricksvatten samt rening av avloppsvatten i Flens kommun. Här är exempel på några av de större investeringarna som kommer att göras inom de närmsta åren:

  • Ombyggnation och kapacitetsökning av reningsverket i Flen, för en fortsatt drift av verksamheten enligt gällande lagar och direktiv.
  • Byggnation av överföringsledningen som ska förse Flen med dricksvatten från Katrineholm.
  • Byggnation av överföringsledningar mellan Flen och Malmköping.
  • Öka utbytestakten av ledningsnätet.


* Typhus A är enligt Svenskt Vattens definition ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år.
** Typhus B är enligt Svenskt Vattens definition ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter med en vattenförbrukning på 2 000 m3/år.