Forsby, Kalkbrottsvillorna har åter vatten

7 mar, 2018

VA

Ledningen i Forsby är nu lagad.

Kl 11:04 - Ledningen är nu lagad och alla bör få sitt vatten åter inom kort.

Kl 10:30 - En trasig ledning har uppstått i området kring Kalkbrottsvillorna under förmiddagen idag. Reparationsarbeten pågår och vattnet är avstängt tills dess att läckan är lagad. När vattnet sätts igång igen kan det vara missfärgat och avhjälps bäst med att spola i kran närmast inkommande vatten i fastigheten.