Forssjö - byggnation på vattenverk

11 okt, 2018

Allmänt

Efterfrågan på dricksvatten ökar kontinuerligt. För att fortsätta leverera ett bra dricksvatten sker arbete för att öka kapaciteten.

2018-10-11: Byggnation på vattenverket i Forssjö kan orsaka störande ljud och ökad byggtrafik. Arbetet beräknas pågå hösten/vintern. Vi beklagar om ljudet och trafiken orsakar problem och tackar för ditt överseende.