Röktest i Äs och Västra Äsköping

16 okt, 2014

Allmänt

Information gällande inläckage av regnvatten till reningsverket i Julita.

Vi vill informera våra abonnenter i Äs och Västra Äsköping om att det vid regn är stora problem med inläckage av regnvatten till Julitas reningsverk. Det gör att reningsverket fungerar sämre vid extrema flöden och inte klarar av att rena allt vatten.

För att finna eventuella felkopplingar mellan dagvatten- och avloppsledningar, kommer röktest att utföras. De fastigheter som kontrollerades hösten 2013 ingår inte i denna undersökning.

Arbetet kommer att utföras av Rensman AB.

Ert område kommer att röktestas följande dagar:

Vecka 43: 20/10 - 24/10, 08.00 - 18.00

Vecka 44: 27/10 - 31/10, 08.00 - 18.00

* Se till att samtliga toaletter, handfat och avloppsbrunnar har vatten i sina vattenlås.

* Brandlarm som larmar till andra fastigheter, myndigheter och- eller räddningstjänst skall kopplas ur under pågående arbete.

* Om det skulle komma in rök i Er fastighet, vilket kan förekomma, så är det bara att vädra ordentligt. Röken är varken hälsofarlig eller förstör kläder/textilier.

* Det går utmärkt att använda vattnet under pågående arbete.

OBS! Röken som används är så kallad teaterrök och är alltså inte hälsofarlig att uppehålla sig i, eller att andas in.

Vi hoppas ni har överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Eventuella frågar kan ställas till:                              

Sörmland Vatten och Avfall AB:               Anna Timner, 0150-800 129

Rensman AB:                                             Bengt Nordberg, 070-294 92 12