Ingen förhöjd nivå av klor i vattnet i Katrineholm

9 mar, 2020

VA

Kunder i Katrineholms tätort har hört av sig att dom upplever smak och lukt av klor från sitt kranvatten.

Vattenverket, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Våra provtagningar ute på ledningsnätet påvisar ingen förhöjd nivå av klor.