Invigning av Frutorps nya återvinningscentral

9 jun, 2017

Renhållning

Idag invigdes Frutorps nya återvinningscentral som nu är öppen för allmänheten.

Invigningen startade med tal och bandklippning av Flen Vatten och Avfall ABs ordförande Arne Lundberg. Efteråt guidades deltagarna runt på den nya återvinningscentralen. I samband med invigningen öppnades anläggningen för allmänheten att lämna sina saker.

Läs mer om ombyggnationen här.