Invigning av kväverening Rosenholms reningsverk

23 okt, 2014

VA

Ombyggnationen påbörjades februari 2013 och nu är den nya processen invigd. Bandet klipptes av Ulrica Truedsson, vice ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Åtgärder som genomförts under ombyggnationen

  • Ny biologisk process med bärarmaterial anpassade för kvävereduktion
  • Nytt kemsteg med flockningsbassänger och sedimenteringsbassänger
  • Ny slamförtjockningsdel med nya mellanslamlager och mekanisk slamförtjockare
  • Ny överbyggnad för bland annat utrustning som blåsmaskiner och slamförtjockare samt provtagningsrum
  • Utbyggnad av befintlig slamplatta

Läs mer om invigningen och om reningsprocessen som sker vid Rosenholms reningsverk