Läs mer om dricksvattentillgången i våra kommuner

14 jul, 2017

VA

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. Vi får en del frågor om hur det ser ut i våra kommuner och vi kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras, detta sker även i samarbete med Länsstyrelsen.

Så här ser det ut i våra tre kommuner gällande grundvatten och det kommunal dricksvattnet