Latrinutskick inför säsongen 2020

9 mar, 2020

Renhållning

Närmsta dagarna kommer alla kunder som har ett latrinabonnemang att få ett informationsbrev samt etiketter inför kommande latrinsäsong.

2020-03-09: Under vecka 11 kommer samtliga kunder som har ett latrinabonnemang hos oss få ett utskick innehållande information och etiketter inför kommande latrinsäsong. Du som har latrinabonnemang - håll utkik efter brevet för information.