Ledningsarbete på Hagvägen och Änglundavägen, Flen

8 maj, 2018

VA

Ledningsarbete på Hagvägen och Änglundavägen i Flen med start vecka 19.

Sörmland Vatten ska byta ut befintlig spillvattenledning mellan Hagvägen och Änglundavägen i Flen då denna är i dåligt skick. Arbetet planeras starta vecka 19 och pågå fram till sommaren 2018. Vissa trafikstörningar kommer förekomma under grävningsarbetet.

Läs mer om ledningsarbetet här.