Ny avfallsplan för perioden 2018-2022

1 jan, 2018

Renhållning

Från årsskiftet börjar en ny avfallsplan att gälla för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Den nya avfallsplanen beskriver hur Sörmland Vatten tillsammans med Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska arbeta med avfallshanteringen under perioden 2018-2022. Genom arbetet med avfallsplanen är ambitionen att klättra högre upp i avfallstrappan.

Avfallsplanen är en del av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners renhållningsordning och beskriver hur avfallshanteringen i kommunen ska styras, utvecklas och följas upp.

Läs mer om den nya avfallsplanen 2018-2022 här. 

Vill du se avfallsplanen för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner i sin helhet? Här hittar du respektive kommuns avfallsplan.