Pressmeddelande om bevattningsförbudet Katrineholm

12 jul, 2018

VA

Nu när vi lättar på restriktionerna kring bevattningsförbudet vill vi samtidigt redogöra för de tekniska problem som vi haft.

Onsdag 11 juli ändrade vi bevattningsförbudet i Katrineholms kommun till att enbart gälla dagtid mellan kl. 06.00-20.00. Det är nu tillåtet att vattna kvälls- och nattetid och tidpunkten är vald för att få en jämnare fördelning av vattenförbrukningen över dygnet. Nu när vi lättar på restriktionerna kring bevattningsförbudet vill vi samtidigt redogöra för de tekniska problem som vi haft.

Pressmeddelandet hittar du här: Bevattningsförbud beror på tekniska problem