Projektet Landsvägsgatan i Malmköping avbryts

9 jan, 2019

VA

Flens kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB och Triab har kommit överens om att avbryta projektet Landsvägsgatan i Malmköping.

För mer information se Flens kommuns hemsida: flen.se