Risk för missfärgat vatten i Flens kommun

10 okt, 2017

VA

Vi kommer att vrida på ventilerna på ledningsnätet i Flens kommun. Detta är en del av arbetet med Flens framtida vattenförsörjning.

Onsdag 11 oktober kl. 09.30-15.00 kommer vattnet vara avstängt till följande fastigheter:

Torsgatan 11, 16, 17, 19, 21, 23
Nybblegatan 20, 23
Storgatan 52

En vattenkärra placeras vid korsningen Nybblegatan-Thorsgatan.

Informationen nedan om att missfärgat vatten kan uppstå i hela Flens tätort gäller fortfarande.