Så blir du textilsmart!

16 nov, 2019

Renhållning

Europa minskar avfallet pågår 16-24 november och årets fokus är kring textil. Kampanjen #textilsmart ska inspirera till medvetna val kring kläder och textil.

Om kampanjen #textilsmart
Kampanjen #textilsmart ska inspirera dig som konsument att göra medvetna val kring kläder och textil, vilket bidrar till en mer hållbar planet. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs. Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket. Besök kampanjsidan #textilsmart här.

Vad är Europa minskar avfallet?
Det övergripande syftet med Europa minskar avfallet är att öka medvetenheten kring avfallspolitiken i EU och dess medlemsländer. Det ska främja hållbar avfallsminimering i Europa genom att Sverige och övriga medlemsländer mer aktivt börjar arbeta med att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Initiativet startade 2009 och i år genomförs Europa minskar avfallet för elfte året i rad. Läs mer om Europa minskar avfallet här (text på engelska).