Samråd om förslag reviderad renhållningsordning

25 mar, 2019

Renhållning

Sörmland Vatten bjuder in berörda till samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun.

Förslag till reviderad renhållningsordning för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun har tagits fram.

Samråd för Flen och Katrineholm genomförs från 2019-03-11 till och med 2019-04-07. Samråd för Vingåker genomförs från 2019-04-01 till och med 2019-04-28. Berörda samrådsaktörer kontaktas via e-post eller post innan samrådsperioden med information om hur synpunkter på förslaget kan lämnas.

Efter genomfört samråd kommer utställning av förslaget ske. Under utställningen ges allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

Förslag till reviderad renhållningsordning finns här.