Samtal till kunder om spolning i fastighet

19 jan, 2021

VA

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), och innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Gör så här om du blir osäker:

Om du får besök så be om legitimation.

  • Vår personal kan legitimera sig med ID-handling från Sörmland Vatten så be gärna om legitimation.
  • Ring gärna vår kundservice om du får besök för att kontrollera identitet på personen som är hos dig.