Sortera böcker, textilier på återvinningscentraler

25 nov, 2019

Renhållning

Mycket av det som slängs i brännbart skulle kunna återanvändas eller återvinnas. Vi har påbörjat en resa för att förbättra sorteringen av fraktionen brännbart på återvinningscentralerna.

Textilier
Vi har gjort det enklare för dig att lämna dina textilier till återanvändning/återvinning. Fler behållare för textil har ställts ut på återvinningscentralen och inlämnade textilier återanvänds eller återvinns. Tänk på att textilierna ska vara torra och rena men det gör inget om de är trasiga.

Böcker
En container för utsortering av böcker har ställts upp. Böcker tas omhand och går till materialåtervinning. I containern kan du lägga böcker med både hård och mjuk pärm.

Läs om vårt arbete för mer återvinning och bättre hållbarhet på återvinningscentralerna.

Tack för att du sorterar ditt avfall!