Taxans förändring 2018

22 jan, 2018

Allmänt

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!.

Från och med 1 januari 2018 gäller följande taxor, beslutade i respektive kommuns kommunfullmäktige.


Flen

Renhållning - grundavgiften höjs.  Läs fullständiga Renhållningstaxan här.
VA - inga förändringar på brukningstaxan. Anläggningsavgiften är förändrad.
Hela beslutade VA-taxan kan du läsa här.


Katrineholm

Renhållning - inga förändringar.
VA - inga förändringar på brukningstaxan, men några förändringar på andra parametrar i taxan. Anläggningsavgiften är förändrad. Läs hela VA-taxan här


Vingåker

Renhållning - inga förändringar.
VA - brukningstaxan höjs, läs om de nya priserna här. Anläggningsavgiften är förändrad. Läs hela VA-taxan här.