Taxeförändringar inför 2021 - förslag

7 sep, 2020

Allmänt

Anledningen till att taxorna förändras beror på att avgiften totalt sett ska vara skälig och rättvist fördelad mellan våra kunder. Vi har i detta arbete beaktat likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen i renhållningstaxan samt rättviseaspekten och skälighetsprincipen för VA-taxan. Det är inte bara en prisjustering utan en gedigen genomlysning och en taxekonstruktionsförändring, vilket vi har sett över och arbetat med under en längre tid. Läs nedan hur de nya taxeförändringarna påverkar just dig…

VA-taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och är ett nyckeldokument för att säkra den ekonomiska hållbarheten. Renhållningstaxan är för renhållningsverksamheten ett styrdokument för att säkra den ekonomiska hållbarheten. 

Tillsammans med de styrande dokumenten "Allmänna bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)" och "Renhållningsordning för kommunen" som består av avfallsplan samt "Föreskrifter om avfallshantering för kommunen" kommer Renhållningstaxa och VA-taxa föreslås förändras från och med den 1 januari 2021.

I detta skede under beslutsprocessen för de styrande dokumenten så presenterar vi exempel utifrån typhus A respektive typhus B, när kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat de styrande dokumenten så kommer de att återfinnas på vår hemsida. 

Flen 

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger/bor i.

Katrineholm

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

Vingåker

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger