Taxeförändringar 2021

7 sep, 2020

Allmänt

Anledningen till att taxorna förändrats till 2021 beror på att avgiften totalt sett ska vara rättvist fördelad mellan våra kundkategorier. Vi har i detta arbete beaktat likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen i renhållningstaxan samt rättviseaspekten och skälighetsprincipen för VA-taxan. Det är inte bara en prisjustering utan en gedigen genomlysning och en taxekonstruktionsförändring, vilket vi har sett över och arbetat med under en längre tid. Läs nedan hur de nya taxeförändringarna påverkar just dig…

VA-taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och är ett nyckeldokument för att säkra den ekonomiska hållbarheten. Renhållningstaxan är för renhållningsverksamheten ett styrdokument för att säkra den ekonomiska hållbarheten. 

Tillsammans med de styrande dokumenten "Allmänna bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)" och "Renhållningsordning för kommunen" som består av avfallsplan samt "Föreskrifter om avfallshantering för kommunen" gäller en ny Renhållningstaxa och VA-taxa från och med den 1 januari 2021.

Här nedan presenterar vi exempel utifrån typhus A respektive typhus B. Alla taxedokument finns att läsa här!  Välj sen Renhållning eller VA i menyn till vänster på sidan du kommer till.

Flen 

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger/bor i.

Katrineholm

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

Vingåker

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger