Töm säcken!

26 apr, 2021

Renhållning

Nu vill vi tillsammans med dig minska avfallet och använda resurserna på rätt sätt.

Därför kommer du inom kort att uppmanas att börja ”tömma säcken” när du besöker någon av våra återvinningscentraler. Det innebär att allt avfall ska slängas synligt så att det sorteras och därmed kan återvinnas på rätt sätt. Ett bra tips är att sortera och packa rätt redan hemma!

Läs mer här!