Utebliven sophämtning fredagen den 30/11

4 dec, 2018

Renhållning

P g a halka uteblev sophämtningen runt Skebokvarn och vissa områden i Björkvik

Då det i fredags rådde stor halka på de mindre vägarna runt Skebokvarn och vissa områden i Björkvik, kunde vår entreprenör inte köra ut och tömma kärlen. Någon extra tömning kommer inte att ske, utan om du behöver så går det bra att ställa ut en säck bredvid kärlet till nästa ordinarie tömning.