Utebliven sophämtning pga halt väglag

8 feb, 2019

Renhållning

Sophämtningen i ytterområdena kan komma att utebli på grund av mycket halt väglag.

Sophämtningen i ytterområdena kan komma att utebli på grund av mycket halt väglag. Det gäller i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun.

Om din ordinarie tömning uteblir och ditt kärl är fullt får du ställa en extra säck bredvid ditt kärl. Säcken hämtas vid nästa tömningstillfälle och tas med utan extra kostnad.