Världstoalettdagen 19 november

18 nov, 2014

VA

Skitgalleriet visar en värld bortom avloppet - tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar ner över 60 ton skräp per år i våra totalt 10 reningsverk i Flen, Katrineholm och Vingåker. I hela Sverige är det 7 000 ton skräp per år. Dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten.

För att åskådliggöra problemet har Mitt Vatten låtit tre unga konstnärer skapa konst av skräp insamlat från reningsverk i Sverige. Konstverken samlas i en digital utställning som visas mellan 20 oktober till 19 december. I samband med detta vill vi också uppmärksamma Världstoalettdagen som infaller 19 november, vilket är en officiell FN-dag som belyser att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett. I Sverige har vi både toaletter och avloppssystem som vi alltför ofta använder som papperskorg och slask men vi kan bli mycket bättre – och vi behöver din hjälp nu.

www.mittvatten.se/skitgalleriet kan du se utställningen och läsa hur konstnärerna arbetat med sina verk, hur de tänkt och varför de valt sina motiv. Där kan du också läsa mer om vad som hamnar i våra avlopp men inte hör hemma där.

- Vi måste bli bättre på att ta hand om vårt avlopp och vatten, med Skitgalleriet vill vi få så många som möjligt att tänka till kring egna vanor och förändra sitt beteende, säger Kristina Melander, projektledare för Mitt Vatten. 

www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och hur vi tillsammans kan ta hand om det.
Bakom Skitgalleriet står Sveriges kommuner för rent vatten.

Foto montage: Fotografer (uppifrån och nedåt): Angelica Barat Valdes, Saga Wendotte och Caroline Nord.