Vi påminner om sophämtningens schema

11 jan, 2021

Renhållning

Sophämtningen rullar på som vanligt men på grund av att år 2020 innehöll 53 veckor så byter jämna och ojämna veckonummer plats.

Detta innebär att:

  • Du som hade hämtning jämn vecka 2020 får hämtning udda vecka 2021
  • Du som hade hämtning udda vecka 2020 får hämtning jämn vecka 2021

Viktigt är att kärlet ställs ut senast klockan 06.00 på din tömningsdag och att du låter det stå kvar tills att det är tömt. Sök sophämtningsdag här!