Vatten och Avlopp

Vi ser till att du har ett rent, friskt och gott dricksvatten i kranen, dygnet runt, året runt. När du har använt vattnet leder vi bort det och tar hand om det på ett miljöanpassat och resurssnålt sätt.

Vi på Sörmland Vatten svarar för våra ägares räkning bland annat för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ägarbolagen är huvudmän för verksamheterna och helägs i sin tur av respektive kommun. All administration och drift har helt överlåtits till Sörmland Vatten.

I vår region finns det totalt 1 450 km vatten- och avloppsledningar, det motsvarar sträckan Katrineholm till Haparanda.

Har du frågor om allmänt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta oss.