Vatten och Avlopp

Som kund hos Sörmland Vatten erhåller du ett gott och hälsosamt dricksvatten av hög kvalitet.

Vi tar hand om ditt avloppsvatten och ser till att omhändertagandet sker på ett miljöanpassat och resurssnålt sätt. Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta oss.

Sörmland Vatten svarar för sina ägares räkning bland annat för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ägarbolagen är huvudmän för verksamheterna och helägs i sin tur av respektive kommun. All administration och drift har helt överlåtits till Sörmland Vatten.