Laboratorium

Sörmland Vatten har ett laboratorium vars personal främst analyserar avloppsvatten och dricksvatten i vår egen verksamhet.

Proverna analyseras utifrån den kemiska statusen, till exempel kontrolleras pH, ledningsförmåga, hårdhet och grumlighet på dricksvattnet medan exempelvis fosfor, kväve och syreförbrukning är det som främst kontrolleras på avloppsvattnet. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025 och detta ger att laboratoriet måste upprätthålla en viss kvalitet vad gäller exempelvis egna interna kontroller, dokumentation och spårbarhet, utbildning för personal och ständig vidareutveckling av laboratoriet.

Vill du analysera ett prov så tar vi även emot privata kunder vid förfrågan. Kontakta laboratoriet via mail eller ring oss via kundservice och be att bli kopplat till laboratoriumet. Nedan ser du de analyser med prislista, Tabell 1 och Tabell 2 som kan analyseras på laboratoriet.