Prov från ditt vatten eller reningsverk

Kontakta din kommun eller beställ provmaterial enligt nedan

Om du vill undersöka vattnet från din egen brunn eller kanske kontrollera att ditt privata reningsverk fungerar, hänvisar vi till respektive kommuns miljökontor. Sörmland Vatten tar inte emot privatprov på laboratoriet Rosenholm.

Det går bra att beställa material från något av de större laboratorierna, exempelvis:

Eurofins
Telefon: 010-490 8110
Webb: https://webshop.eurofins.se 

Synlab
Telefon: 013-25 49 91
Webb: www.synlab.se

Information om inlämningsställen finns på respektive laboratoriums hemsida.