Vattenprov

Om du vill undersöka vattnet från din egen brunn så kan du beställa provmaterial hos Eurofins via deras hemsida, se länk längre ner. När provet är taget, kan du antingen skicka tillbaka det enligt anvisning eller lämna det till något av nedanstående reningsverk så transporterar vi det till Eurofins.

Här kan du lämna ditt vattenprov:

Reningsverket i Flen måndagar innan kl 12.00 måndagar.
Reningsverket i Katrineholm måndagar innan kl 14.00 måndagar.

Ring alltid 0150-800 174 vid inlämning, för en försäkran om att provet kommer med. För enklare kemiska analyser kan Rosenholms egna laboratorium kontaktas på denna länk.

http://www.eurofins.se/bestaell-online-material/