Ledningsnät

I vår region finns det totalt 1 103 km vatten- och avloppsledningar, det motsvarar sträckan Katrineholm - Haparanda.

Det är den allmänna VA-anläggningen, vilken ledningsnätet är en del av, som tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen.

Till hjälp i arbetet med underhåll av ledningarna har vi en filmbuss. Bussen är utrustad med teknik som gör det möjligt att filma ledningarna, för att sedan kunna titta på dem på en datorskärm och därefter göra en bedömning om åtgärd.