Arbeten under mark

Här kan du läsa om vad som gäller kring ledningar under mark.

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. Den kan även användas för samordning av markarbeten. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen. Där kan du också ansöka om schaktkartor för privat mark.

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig.

Så här söker du information om nedgrävda ledningar
Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende kommer du att få rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva.

Sök i god tid, handläggningstiden kan ta upp till fem arbetsdagar och under sommarmånaderna kan handläggningen ta ytterligare några arbetsdagar.

Sök tillstånd för att gräva
Innan du ska gräva eller schakta i kommunal mark måste du ansöka om grävtillstånd. Tänk på att det kan behövas fler tillstånd, om du till exempel gräver inom skyddszon för grundvattentäkt. För gräv och schakttillstånd kontakta din kommun.

Ledningar på privat mark
Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på privat mark. Sörmland Vatten kan i vissa fall ha ledningar på privat mark. Ska du gräva på privat mark behöver du tillstånd från markägaren.