Att anlita en entreprenör

Prata gärna ihop dig med grannar, din vägförening eller samfällighet för att se om ni kan samarbeta. Det handlar om att teckna avtal med entreprenörer för VA-, el- och grävarbeten på din tomt.

När det är dags för dig att utföra grävarbeten, VA- och elarbeten behöver du fundera på om du ska:

•      anlita en entreprenör som hjälper dig med allt
•      göra någon del själv
•      eller ordna din VA-installation på egen hand

Du är byggherre
Du är byggherre och det betyder att du har ansvaret för bland annat arbetsmiljö och att arbetet blir utfört enligt din beställning om du har anlitat fler entreprenörer. Har du däremot anlitat en entreprenör för hela arbetet har den ansvaret för arbetsmiljön. Ta kontakt och teckna avtal med till exempel en VA- och markentreprenör som hjälper dig med VA-installationen på din tomt.

Upphandling
Här kan det vara fördel att ha pratat ihop med med olika parter, det kanske kan bli ett bättre pris om det är fler i en gemensam upphandling. Det är viktigt att kolla upp entreprenören, har de F-skattsedel, rätt behörighet, några referenser. Kom överens om pris före arbetet startar, fast eller löpande och inkl eller exkl moms. Betala inte något i förskott och teckna ett skriftligt avtal. Fråga gärna fler företag för att kunna jämföra innehåll och pris. För mer information om hur du upphandlar besök Konsumentverkets hemsida.

Dricksvatten är ett livsmedel
Tänk på att vatten är ett livsmedel. Det är viktigt att entreprenören har en utbildning i dricksvattenhygien och att allt material är rent och hanteras på rätt sätt.