Vad kostar det?

Läs om kostnaden för att ansluta en fastighet till allmänt VA.

Kostnaden för att ansluta sig till allmänt VA är varierande beroende på fastighetens storlek. Kostnaden för att ansluta sig är baserad på den taxa som gäller då din förbindelsepunkt upprättats och meddelats av VA-huvudmannen. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan du som fastighetsägare blir fakturerad avgiften då anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutförd och förbindelsepunkt är meddelad. Detta även om inte fastigheten ansluts.

I omvandlingsområden kommer du som fastighetsägare att ha 12 månader på dig att betala/ansluta från det att förbindelsepunkten är upprättad om du inte har anslutit fastigheten innan.


Vi håller just nu på att bygga om beräkningssnurran. Har du frågor kring kostnader så kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.