Vad kostar det?

Läs om kostnaden för att ansluta en fastighet till allmänt VA.

Kostnaden för att ansluta sig till allmänt VA är varierande beroende på fastighetens storlek. Kostnaden för att ansluta sig är baserad på den taxa som gäller då din förbindelsepunkt upprättats och meddelats av VA-huvudmannen. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan du som fastighetsägare blir fakturerad avgiften då anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutförd och förbindelsepunkt är meddelad. Detta även om inte fastigheten ansluts.


Här kan du räkna ut kostnaden!