Beräkna din anslutningsavgift

Här kan du på ett enkelt sätt räkna ut vad din beräknade anslutningsavgift blir för nyanslutning av ett enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Beräkningsmallen gäller för fastigheter inom verksamhetsområden och är baserad på gällande VA-taxa som normalt ses över och justeras årligen. Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar för att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Läs den fullständiga taxan här.

Räkna ut din anslutningsavgift

Uträkningen nedan gäller endast för ett enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0150-800 100.

Här visas din beräknade anslutningsavgift utifrån normala anslutningsförhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt
kronor
Upprättande av förbindelsepunkt
kronor
Avgift beräknad på tomtyta
kronor
Lägenhetsavgift
kronor
Totalt
kronor*
Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa 2020-06-01. Justering kan komma att ske.