Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du på ett enkelt sätt räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för nyanslutning av ett enfamiljshus till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Beräkningsmallen gäller för fastigheter inom verksamhetsområden. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar för att ansluta din fastighet till det allmänna VA-nätet.

Detta är priser för taxan gällande från 2021-01-01.

Räkna ut din anläggningsavgift

Uträkningen nedan gäller endast för ett enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0150-800 100.

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutningsförhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt
kronor
Upprättande av förbindelsepunkt
kronor
Avgift beräknad på tomtyta
kronor
Lägenhetsavgift
kronor
Totalt
kronor*
Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa 2021-05-13. Justering kan komma att ske.