Beräkna din anläggningsavgift

Räkna ut din anläggningsavgift

Uträkningen nedan gäller endast för ett enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0150-800 100.

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutningsförhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt
kronor
Upprättande av förbindelsepunkt
kronor
Avgift beräknad på tomtyta
kronor
Lägenhetsavgift
kronor
Totalt
kronor*
Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa 2020-10-26. Justering kan komma att ske.