Ordlista

Här förklaras en del av de ord som VA-branschen använder.

Inom VA finns många fackliga termer: Klicka här för ordlista