Självfall eller LTA?

Beroende på hur området ser ut behöver Sörmland Vatten besluta om fastigheterna ska ha självfall eller LTA-pump.

Alla tomter är olika och kräver olika VA-lösningar. Det vanligaste är dock anslutning via självfallsledning och det sker om din fastighet ligger högre än huvudledningen och att denna är utförd som en självfallsledning. Det vill säga att avloppsvattnet rinner ner till huvudledningen utan hjälpmedel.

Om din fastighet däremot ligger lägre än huvudledningen eller om huvudledningen är utförd som tryckledning måste din fastighet ha en LTA-anläggning. Då kopplas en pump till avloppsledningen som pumpar avloppsvattnet ut till huvudledningen. Lämplig placering av LTA-anläggningen kommer att diskuteras tillsammans med fastighetsägaren.

Du kan läsa mer under fliken Vem gör vad eller om LTA-anläggningen här.