Vad kostar det?

Läs om kostnaden för kommunalt VA.

Kostnaden för att ansluta sig till kommunalt VA är varierande beroende på fastighetens storlek. Kostnaden är baserad på vid tidpunkten gällande VA-taxa. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan du som fastighetsägare blir fakturerad avgiften då anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutförd och förbindelsepunkt är meddelad. Detta även om fastigheten inte faktiskt ansluts. 

Inom kort kommer vi att presentera en räknesnurra här, för att du enkelt ska kunna få en prisuppskattning på anslutningen.

I omvandlingsområden kommer du ha 12 månader på dig att betala/ansluta fastigheten från att förbindelsepunkten är upprättad om man inte anslutit sig innan.